“ANKARA İŞ DÜNYASI PLATFORMU” ASO BAŞKANI NURETTİN ÖZDEBİR BASIN AÇIKLAMASI - ASO 2 OSB

“ANKARA İŞ DÜNYASI PLATFORMU” ASO BAŞKANI NURETTİN ÖZDEBİR BASIN AÇIKLAMASI

Ankara iş dünyası örgütlerinden oluşan “Ankara İş Dünyası Platformu” ASO Başkanı Nurettin ÖZDEBİR başkanlığında toplandı. Ankara Sanayi Odası’nın evsahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türkiye ekonomisine yönelik finansal saldırıyla ilgili ortak bir bildiri okundu.

Platform adına bildiriyi okuyan ASO Başkanı Nurettin ÖZDEBİR, “Şunun bilinmesi gerekir ki aziz milletimizin vatan sevgisi ekonomik saldırılarla dize getirilemez, getirilemeyecektir de. Birlik ve beraberliğin sağlanması Türkiye’nin bu süreci kolay bir şekilde aşmasını sağlayacaktır.” dedi.

ÖZDEBİR, iş dünyasının döviz borcuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Piyasadaki asimetrik bilginin aksine bunların karşılıkları mal ve hizmet ticaretinden kaynaklanan taahhütler olarak bankalarda bulunmakta ve bu karşılıklar devletimizin güvencesi altındadır. Biliyoruz ki kendi kaynağını kendisi yaratabilen bir ülke haline gelmemiz zaruridir. Şunu da biliyoruz ki ülkenin ekonomik bağımsızlığının sağlanmasında yegane ve tek çıkar yol budur.”

Ekonomik saldırıların en kısa zamanda bertaraf edileceğinden ve bu süreçten ülkenin en kısa zamanda çıkacağından kuşkularının olmadığını vurgulayan ÖZDEBİR, iş dünyası olarak yükümlülüklerinin farkında olduklarını, daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye devam edeceklerini söyledi.

– “Tüm kesimleri itidalli davranmaya davet ediyoruz”

ÖZDEBİR, ekonomide ortaya çıkan kırılganlıkların aşılmasının mevcut işletmelerin yaşatılmasına bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu işletmelerin, sağlanacak teşviklerle yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmelere dönüşeceği aşikardır. Bu tür yatırımlar kur riskini azaltacak önemli bir faktördür. Dövize olan iç talebin yüksekliği kurların yükselmesinde önemli nedenlerden biridir. Şu unutulmamalıdır ki cebimizde taşıdığımız her yabancı para o ülkeye verilmiş faizsiz borçtur. Bu borcu tahsil etmenin tek yolu da Türk lirasına dönmektir.”

Milli çıkarları her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için milli bir ekonomiye sahip olunması gerektiğini dile getiren ÖZDEBİR, “Bu süreçte toplumun tüm kesimlerini itidalli davranmaya davet ediyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin geleceği için her zaman ve her koşulda milletimizin ve devletimizin yanındayız.” dedi.

Ankara İş Dünyası Platformu ortak bildirisine, Ankara Ticaret Odası(ATO), Ankara Ticaret Borsası(ATB) Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV),  Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD), Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (AKSİAD), TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD), İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED), Kazan Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD), Ankara Sanayici ve İşadamlerı Derneği (ASİAD), Anadolu Sanayisini Kalkındırma ve Girişimcilik Derneği(ASKAN-DER), Başkent Sanayiciler Derneği (BASAD),Genç Girişim ve Yönetişim Birliği (GGYB), Hasanoğlan Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD), MÜSİAD Ankara Şubesi, Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticiler Derneği (ORSİAD), Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD), TÜGİAD Ankara Şubesi başkan ve temsilcileri ile ASO Meclis üyesi sanayiciler katıldı.