AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI ANKET ÇALIŞMASI - ASO 2 OSB

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI ANKET ÇALIŞMASI

Değerli katılımcımız, odamız tarafından ”AB Yeşil Mutabakatının (AYM) ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi Projesi” yürütülmekte olup söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarda faydalanılmak üzere bir anket hazırlanmıştır.

Ekte sunulan anketin doldurularak 24 Haziran 2022 tarihine kadar (asoyesilmutabakat@aso.org.tr) iletilmesi prje faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini açısından önem arz etmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı-Anket Çalışması Dosyasını indirmek için tıklayınız.