Haberler Archive - ASO 2 OSB

Haberler

          Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Seyit ARDIÇ’ın yoğun girişimleri sonucu siz değerli Katılımcılarımıza daha önce bildirildiği üzere Bölgemiz iç yollarının yapımına 04 Ağustos 2017 tarihi itibariyle başlanılmıştır.                    Bölgemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Devamını Oku

       01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7033 Sayılı ‘‘Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesi ile 3093 Sayılı Kanun’un 4/2 (c) fıkrasına ‘‘sanayi sicili belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç’’ ibaresi eklenmiştir. Bu ibare ile […]

Devamını Oku

Ankara, gelişimi ve 2023 vizyonuyla birlikte sanayisiyle, üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla sanayinin başkentine doğru sağlam adımlarla ilerlemektedir.

Devamını Oku

Sayın Katılımcımız; Bölgemizin Eskişehir yoluna bağlantısını sağlayan, günümüz ihtiyaçlarına ve karayolu standartlarına uygun olarak yeniden düzenlenen güzergâha göre 35 metre genişliğinde planlanan yol çalışmaları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, hızlı ve yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Yönetim Kurulumuzun yoğun çaba ve girişimleri sonucunda başlatılan bağlantı yolu çalışmaları için başta Belediye Başkanımız Sayın İ.Melih GÖKÇEK’e ve Fen İşleri […]

Devamını Oku

Bölgemizin Eskişehir yoluna bağlantısını sağlayan Katılımcılarımızın üretimlerinin sevkinde mevcut yolun olumsuz durumu nedeniyle karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla Yönetim Kurulumuzun  yoğun ve ısrarlı girişimleri sonucunda, 35 metre genişliğinde ve yeni yol güzergahına ilişkin yol çalışması Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılmış bulunmaktadır. Bu nedenle, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Melih GÖKÇEK’e, Fen İşleri Daire Başkanı Vedat ÜÇPINAR ve […]

Devamını Oku

Bölgemizin atıksu arıtma tesisi (AAT) yapımı ve 18 ay işletilmesi işine dair ihale süreci tamamlanarak yapım işi başlatılmıştır. Fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşan arıtma tesisimizin inşaatı iş programına uygun olarak hızla devam etmekte olup tesisin Ocak 2018’ de devreye alınması planlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Proje kapsamında 2500 m3/gün […]

Devamını Oku

29 Mayıs 2017 Pazartesi gününe ait Hürriyet Gazetesi Ankara ekinde yer alan, Yenikent – Temelli Bulvarı için başlanılan yol çalışmalarına ilişkin haberi aşağıda bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku

Siemens Firmasının üretiminden kaynaklı  OG Metal Clad Hücre tedarik süresinin 4 aydan fazla olması nedeniyle; orta gerilimden enerji talebinde bulunacak Katılımcılarımızın en az 4 ay öncesinden Bölge Müdürlüğümüze bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Bölgemiz telefon talebinde bulunacak Katılımcılarımızın faaliyete geçmeden en az 2 ay öncesinden Telekom Müdürlüğü’ne müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde Telekom Müdürlüğü tarafından, altyapı olmayan bölgelerde fiber […]

Devamını Oku

Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde Bölgemizde Ocak 2017 tarihinden itibaren OSB dağıtım bedeli uygulamalarına ilişkin olarak, tek terimli OSB dağıtım bedeli kapsamı dışında kalan Katılımcılarımız için sanayi harici OSB dağıtım bedeli (sh): 3,504 kr/kwh olarak belirlenmiştir. Bu tarife 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun etkinliğinin ve gereğinin sağlanması amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazılı talimatları gereğince […]

Devamını Oku

29.12.2016 tarihinde Ankara Valisi Sayın Ercan TOPACA’nın ASO 1. OSB ziyaretinde; Sayın Valimize maiyetindeki İl Yönetiminde yer alan üst düzey yetkililere Bölgemizin Eskişehir yoluna bağlantısını sağlayan yolun can ve mal güvenliği açısından duyulan ihtiyaç ve önemi nedeniyle yapımına, İstanbul yolu ile Eskişehir yolunu birbirine bağlayacak olan çevre yolu ihale sürecine, konut alanındaki altyapı eksikliklerinin ivedilikle […]

Devamını Oku

               Ülkemizde insan gücü kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla Hayat Boyu Öğrenme süreci ile birlikte kalkınma planları ve hükümet programları doğrultusunda 2014-2018 dönemi için Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede ülke genelinde ulusal yeterliliklere göre Hayat Boyu Öğrenme programlarının güncellenmesi, yetişkinlere kariyer rehberlik […]

Devamını Oku

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarından olan ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi METES’in de üyesi olduğu Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK); Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısının 100.000‘i aşması sebebiyle Merkezimize teşekkür yazısı göndermiştir.

Devamını Oku

KÜSİ Ankara Gurubu 08.11.2016 tarihinde Bölgemizde sanayicilerle buluştu. Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıda; Bölge Müdürümüz Sn.Ayhan ÖZER yaptığı açılış konuşmasında Bölgemizin yeni bir OSB olduğunu, Ar-Ge faaliyetlerinin bu yeni oluşumda önemli rol oynadığını, devlet destek ve teşviklerinden faydalanmak için bu tür toplantılara ve işbirliklerine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Ankara Bilim, Sanayi ve […]

Devamını Oku

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Ankara İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmekte olan Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Grubu çalışmaları kapsamında 08.12.2016 Perşembe  günü saat 14:00’de Bölgemizde bir toplantı düzenlenecektir. Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirliğini en üst düzeyde uygulayarak ülkemizi yüksek teknoloji üssü haline getirmek amacıyla toplantımız  Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl […]

Devamını Oku

Aziz ATA’m; Aramızdan ayrılışının 78 nci yılında aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyor, minnet duygularımızı sunuyoruz…             

Devamını Oku

“Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II” hibe programı kapsamında “Daha Yüksek Standartlarda Hayat Boyu Öğrenme” Projesi için hibe sözleşmesi imzalanmıştır.      

Devamını Oku

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER, BAĞLANTI KAPASİTE DURUM TABLOSU

Devamını Oku

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 26.07.2016 tarih, 1759 sayılı Makam Oluru ile Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemleri yetkisi tekrar Lisans sahibi OSB’lere verilmiştir. Buna ilişkin yazı ve “Yetkilendirme Tablosu” aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.      

Devamını Oku

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de aralarında bulunduğu Diyarbakır’lı sanayici ve iş adamları heyeti 23.05.2016 tarihinde Bölgemizi ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştur. Bölgemizde üretimdeki bazı tesislerin gezilmesini takiben Bölge Müdürümüz Sn. Ayhan ÖZER tarafından Bölgemizi ve çalışmalarımızı anlatan bir sunum yapılmıştır.       

Devamını Oku

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Sn. Adem CEYLAN ile Ankara Sanayi Odası Başkanı Sn. Nurettin ÖZDEBİR 18.05.2016 tarihinde Bölgemizi ve Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi’ni (METES) ziyaret ederek test ünitelerinde incelemelerde bulunmuştur.        Geçtiğimiz günlerde MYK Başkanlığına seçilen Sn. Adem CEYLAN, ASO Başkanı Nurettin ÖZDEBİR ve Başkan Vekili Mehmet DOĞANLAR ile Bölgemiz Yönetim […]

Devamını Oku