KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İLE HIZLI DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI - ASO 2 OSB

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İLE HIZLI DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerli katılımcımız rekabet gücünün artırılması, üyelerimize sunulan hizmetlerin etkinleştirilmesi ve verimli hale getirilmesi amacıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği halinde eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.