SANAYİ SİCİLİ BELGESİ’NE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU - ASO 2 OSB

SANAYİ SİCİLİ BELGESİ’NE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

       01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7033 Sayılı ‘‘Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesi ile 3093 Sayılı Kanun’un 4/2 (c) fıkrasına ‘‘sanayi sicili belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç’’ ibaresi eklenmiştir. Bu ibare ile Sanayi Sicili Belgesine sahip olan elektrik abonelerinin elektrik tüketim bedelinden alınan %2 oranındaki TRT Payı bedeli 01.07.2017 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.

       Keza, 7033 sayılı Kanun’un 3,4 ve 10 uncu maddeleri ile 6948 sayılı Sicil Kanununun 1 ne 2 inci maddeleri değiştirilmiş, 10 uncu maddesine bir fıkra eklenmiş, ayrıca ‘‘Geçici madde 3’’ ilave edilmiştir.

       Açıklanan mevzuat hükümlerine göre; 6948 sayılı Kanun kapsamındaki sanayi işletmelerinin ‘‘Sanayi Tarifesi’’ üzerinden ve daha uygun koşullarda enerji kullanabilmesi için; EPDK’ nın 4193 sayılı kararı gereğince, işletme adına Sanayi Sicili Belgesi’nin (Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce 2016/2018 yılı vizesi yapılmış) ibraz edilmesi zorunluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu belgesi bulunmayan yada vize süresini geçen Katılımcılarımızın buna ilişkin iş ve işlemlerinin tamamlanması ve 21.07.2017 tarihine kadar Sanayi Sicili Belgesinin Bölge Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

       Siz değerli Katılımcımızın herhangi bir mağduriyete uğramaması bakımından  bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Detaylı Bilgi İçin;

Nejdet ORUÇ

Elektrik İşletme Müdürü 

0312 641 41 41 (148)

0530 144 80 10