05/02/2021 tarihli ve E-51223282-821.03-2296468 sayılı Bakanlığımız Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü yazısı - ASO 2 OSB

05/02/2021 tarihli ve E-51223282-821.03-2296468 sayılı Bakanlığımız Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü yazısı

05/02/2021 tarihli ve E-51223282-821.03-2296468 sayılı evrak ektedir.