Haberler Archive - ASO 2 OSB

Haberler

TEİAŞ tarafından, Temelli Transformatör Merkezi’nde OG haralarda yapılacak olan test, bakım ve hücre donatımı çalışmaları sebebiyle Temelli Transformatör Merkezi’nden enerji alan ilgili tüm dağıtım bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. TEİAŞ programına bağlı olarak yapılması planlanan kesinti programı sebebiyle aşağıda belirtilen gün ve saatler arasında Bölgemize de enerji verilemeyecektir. TEİAŞ tarafından yürütülecek çalışmaların, erken tamamlanması durumunda haber verilmeksizin […]

Devamını Oku

Bölgemiz su depolarında 14.06.2024 – 20.06.2024 tarihleri arasında bakım onarım çalışmaları yapılması planlanmıştır. Yapılacak çalışmalar süresinde, su arıtma tesisinin durdurulması sebebiyle su arıtma tesisi çıkış suyu değerlerinde değişkenlik olabilecektir. Buna göre, katılımcılarımız tarafından planlama yapılması hususunu bilgilerinize rica ederiz.

Devamını Oku

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen. “Atık Sevkiyatı Tüzüğü Taslağı” konulu yazı ve eki, ekte sunulmuştur. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku

LÖSEV-Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak Türkiye genelinde sayıları 85.000’in üzerinde Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk, yetişkin ve ailelerine verdiğimiz maddi, ayni ve sosyal destekleri sizler gibi değerli kurumlar aracılığıyla ulaştırırken Kanser ve lösemideki tedavi başarımızı arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla da Sevgi, İyilik ve Umutla 25 yıldır Mücadelemize devam ediyoruz. Bu […]

Devamını Oku

Organize Sanayi Bölgelerimizin ve Katılımcı firmalarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak OSBÜK  Akademi koordinasyonunda verilen eğitimlere devam edilmektedir. Bu kapsamda, “Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi” Prof. Dr. Mehmet BARCA’nın anlatımıyla 5 Haziran 2024 Çarşamba günü Saat 14.00’de çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Söz konusu eğitimde, “Görev Devri, Sorumluluk Devri, Hesap Sorma (Accountability), Çalışanı Güçlendirme (Empowerment) ve Başarı […]

Devamını Oku

Bölgemizdeki üreticilerin su ve enerji verimliliği, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği hakkındaki bilgi birikimi arttırmak ve ilgili konulardaki gelişmeleri sizlerle paylaşmak için 5 Haziran 2024 tarihinde, konusunda uzman konuşmacıların katılımıyla Yeşil Sanayi Bilgilendirme Seminerleri, ASO 2 OSB Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.  

Devamını Oku

İşçi çalıştıran tüm işverenlere istihdam süreçlerinde özgün iş sözleşmesi seçenekleri sunarak sağlıklı istihdam sürecini yapılandırmak, OSB’lerin ve işletmelerin işleyişinde verimliliği artıracak hukuki ve cezai sorumluluk paylaşımını sağlıklı kılacak etkin görev tanımları yapmak, OSB’lerin ve işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği iç yapılanmasını kurgulamak, iş kazası halinde oluşacak hukuki ve cezai sorumluluklarda gerçek sorumlunun tespitini sağlayacak görev […]

Devamını Oku

Bölgemiz su dağıtım şebekesinde 23.05.2024 tarihi saat 10:00 da meydana gelen arıza nedeniyle tahmini 8 saat su dağıtımında aksaklık olacaktır. Su kullanımının en alt seviyede yapılması gerekmektedir.   Bilgilerinize

Devamını Oku

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen, Sürdürülebilirlik Raporu Eğitimi, 23 Mayıs 2024 tarihinde ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgeleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Kamu Gözetim Kurumu Başkanı Sn. Dr. Hasan Özçelik’in yapacağı eğitim programında, dünyada kurulan çerçeve ve standartlar, raporlarda gerekli hesaplamalar, TSRS standartları işlenecek. Eğitime kayıt olmak için; SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EGİTİMİ SEMİNERİNE KATILMAK […]

Devamını Oku

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden alınan “Verimlilik Dergisi “Productivity for Logistics” temalı özel sayı” konulu ilgi yazı ekte gönderilmiştir. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda belirtildiği üzere, afet ve acil durum hallerine hazırlıklı olunması amacıyla sektörel bazlı tedarikçi listesi oluşturma ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda hazırlanan ve ekte yer alan EXEL tablosunun doldurularak 24.05.2024 mesai bitimine kadar [email protected] mail adresine iletilmesini rica ederiz. Tedarikçi Listesi Tablosunu indirmek için tıklayınız. AFAD Üstyazı

Devamını Oku

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından Kuruluşumuza iletilen “Butan İle İşbirliği Projeleri” konulu yazı ekte sunulmuştur. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku

Ankara Halk Sağlığı günleri kapsamında, Bakanlığımız, Halk Sağlığı GenelMüdürlüğü, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamalarını güçlendirmek, uygulamalar konusunda tüm taraflara örnek olmalarını sağlamak ve uygulamaların sürekli iyileştirilmesini desteklemek üzere 14.05.2024 tarihi saat; 10:00 da Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda, İş Sağlığı Ve Güvenliği […]

Devamını Oku

Sayın katılımcımız; OSBÜK tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve önceki yıllarda büyük bir ilgiyle karşılanan ve ödüllerin Sanayi ve Teknoloji Bakanımız tarafından verildiği “2024 OSB Yıldızları Araştırması” başvuruları başlamıştır. Araştırma ile OSB’lerimiz içerisinde faaliyette bulunan firmaların ülke ekonomisine katkıları ortaya konmakta, başarılı ve performansı yüksek firmaların bilinirliği artmaktadır. Araştırmaya başvuran firmalar yurtiçi satışlar, ihracat, istihdam, kadın istihdamı ve Ar-Ge harcamaları […]

Devamını Oku

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmekte olup 2024 yılı ödül başvuru süreci başlamıştır. Bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer […]

Devamını Oku

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Girişimcilik Dairesi Başkanlığı’nm yazısı ile girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden ve Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 2011 yılından itibaren Türkiye’nin de katıldığı, ödül programının […]

Devamını Oku

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Kulübü ve Bölgemiz işbirliği ile, Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin derslerinde teorik olarak öğrendikleri bilgilerin sahadaki uygulamalarını görmeleri amacıyla Bölgemiz Atıksu arıtma Tesisine teknik gezi düzenlenmiştir. Bölgemiz Katılımcıları tarafından evsel ve üretim prosesi sonucu oluşan atıksuyun atıksu arıtma tesisimize kabul edilmesi ve arıtılması süreçleri Bölgemiz atıksu arıtma tesisinde görev yapmakta olan Çevre […]

Devamını Oku

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında yükümlü bulunan bina, endüstriyel işletme, elektrik üretim tesisi ve Organize Sanayi Bölgeleri; enerji tüketim bildirimlerini Enerji Verimliliği (ENVER) Portalı üzerinden yapmaları gerekmektedir. Yükümlü olanların 31 Mart 2024 dönemi içerisinde bir önceki yıla ait (2023 yılı) enerji tüketim bildirimlerini yapmaları gerekmektedir.

Devamını Oku

Sayın katılımcımız; Ankara Sanayi Odası ile Ankara Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında yapılan iş birliği kapsamında, Ankara’da yer alan firmaların yeşil dönüşümünü desteklemek, uluslararası rekabetçiliğini korumak ve iklim değişikliği kapsamındaki ticari düzenlemelere uyumlarını arttırmak amacıyla TTGV Eko-Üretim Dönüşüm Programı yürütülecektir. İlgili programa dair detaylı bilgiye ek üzerinden ulaşılabileceği ve 29 Mart […]

Devamını Oku