ASO 2 OSB - Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi
BÖLGEMİZ HAKKINDA

Bölgemizin 1/1000 ölçekli parselasyon planı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 14.10.2009 tarihinde onaylanmış ve ...

BÖLGE YÖNETİMİMİZ

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesini daha iyi tanımak adına yöneticilerimizi ve organizasyon yapımızı görebilirsiniz.

KATILIMCILARIMIZ

Bölgemizde yer alan katılımcılarımız için hazırladığımız web portal sayesinde katılımcılarımız hakkında detaylı bilgilere ulaşıp onlarla iletişim kuarabilirsiniz.

ANKARA ve SANAYİ

Bölgemizin vizyonu; Ankara sanayisinin küresel düzeyde rekabet edebilir, yüksek katma değerli sektörlerde yoğunlaşmış ileri teknoloji kullanan ve geliştiren ...

BİZDEN HABERLER ve DUYURULAR