ÇIRAKLIK EGİTİMİ BİLGİ TALEBİ - ASO 2 OSB

ÇIRAKLIK EGİTİMİ BİLGİ TALEBİ

 

Değerli katılımcımız,

21.12.2021 tarihinde Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la (7346 sayılı Kanun) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25, 31 ve geçici 12. maddede değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.

Yukarıda belirtilmiş olan kanun maddesi değişikliğine göre; işletmenizde çıraklık eğitimi alan öğrencilere ödenebilecek en az ücretin tamamı Devlet katkısı ile karşılanmakta olup, çıraklık eğitimi konusunda bilgi ekte sunulmuştur.

Bu kapsamda, Bölgemiz, Temelli Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz mesleki eğitime destek çalışmaları kapsamında, işletmenizde ihtiyaç duyduğunuz çıraklık eğitimi alan ve dalları konusunda bilgiyi en geç 05.01.2022 sabahına kadar iletmenizi rica ederiz.

Mesleki eğitime vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Bilgi için irtibat e-mail adresi: meltem.atagun@aso2osb.org.tr

Dokümanı indirmek için tıklayınız.