Ankara ve Sanayi - ASO 2 OSB

Ankara ve Sanayi

Zafer Çağlayan, bu bölgelerin uluslararası standartlara göre inşa edildiğinin altını çiziyor. Aynı bölgede 5.200 dönüm alana sahip Başkent OSB ile 3.000 dönümlük alanda yapılanan Anadolu OSB bulunmaktadır.

Bölgemizin vizyonu; Ankara sanayisinin küresel düzeyde rekabet edebilir, yüksek katma değerli sektörlerde yoğunlaşmış, ileri teknoloji kullanan ve geliştiren konuma yükseltilmesidir. Ankara, başkentin sanayiinden ‘sanayinin başkenti’ olma yolunda hızla ilerliyor.

Sanayiyle ilgili tüm tarafların üniversite, yüksekokullar ve bunların bünyelerinde kurulan Teknoparklar, İnkübasyon Merkezi, Araştırma ve Uygulama Merkezleriyle işbirliği içinde çalışmalarını öneriyor.