ASO 2. OSB ÇEVRE VE ATIKSU YÖNETİM TALİMATNAMESİ - ASO 2 OSB

ASO 2. OSB ÇEVRE VE ATIKSU YÖNETİM TALİMATNAMESİ

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde etkin bir çevre ve atıksu yönetiminin sağlanması amacıyla “ASO 2. ve 3 OSB Çevre ve Atıksu Yönetim Talimatnamesi” hazırlanmış ve Müteşebbis Heyetimizin 17.06.2020  tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.