Atık Su Bağlantı İzin Belgesi Başvuruları Hk. - ASO 2 OSB

Atık Su Bağlantı İzin Belgesi Başvuruları Hk.

Sayın Katılımcımız:

         4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 20, OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 66. ve izleyen maddeleri gereğince Bölgemiz yetki, görev ve sorumluluğu kapsamında iş ve işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuata göre Bölgemiz “Çevre ve Atıksu Yönetim Talimatnamesi” hazırlanmış olup web sitemiz üzerinden ulaşılabilir durumdadır.

Bölgemizin entegre yönetim sistemi gereğince yapılan düzenlemeler neticesinde; “Çevre ve Atıksu Yönetim Talimatnamesi” ile tanımlanan “Atıksu Bağlantı İzin Belgesi” almak üzere tarafınızca yapılacak başvuruların Bölgemiz 2034 cadde No:1 adresinde faaliyet gösteren Çevre Yönetim ve Arıtma Müdürlüğü’ne yapılın hususunda bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

 

Dokümanlarımız