BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALAN ÖĞRETMENLERİNE BÖLGEMİZDE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - ASO 2 OSB

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALAN ÖĞRETMENLERİNE BÖLGEMİZDE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Değerli katılımcımız, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,  Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile fon sağlayıcı olan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliği ile TREESP2.1.IQVETIII/P-01-01 “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi” uygulamaya konulmuştur.

Proje, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin öğretmen ve idarecilerin eğitimi; öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi; mesleki ve teknik eğitimin cazip bir seçenek haline getirilmesi ve sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması yoluyla artırılmasını hedefliyor.

Daha kaliteli bir mesleki ve teknik eğitim için öğretmenleri odağına alan Projenin bilişim teknolojileri alanı kapsamında; Bölgemiz İdare, Bilişim ve Satınalma Müdürü Adnan TOSYA ve IT Danışmanımız Ali Can KISMET tarafından konferans salonumuzda OSB faaliyetleri, Bölgemiz tanıtımı ve Bölgemizdeki bilişim teknolojileri uygulamaları hakkında çeşitli illerin meslek liselerinden gelen 150 öğretmene bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler, 11-22 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek projeyle ilgili olarak Bölgemiz Katılımcılarının işletmelerinde bilişim teknolojileri uygulamalarını da görme imkanı bulacaktır.