Bölge Müdürlüğü - ASO 2 OSB

Bölge Müdürlüğü

Ayhan ÖZER
Bölge Müdürü
Çağrı Pınar YILDIZLI Mali İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü/Bölge Müdür Yardımcısı
Adnan TOSYA İdare ve Bilişim Müdürü
Bahadır DUYUM Elektrik İşletme Müdürü
Erkan ÖZKAN İmar ve Altyapı Müdürü/Teknik Koordinatör
Enise Dilek Esen Çevre Yönetim ve Arıtma Müdürü