Bölge Müdürlüğü - ASO 2 OSB

Bölge Müdürlüğü

Ayhan ÖZER
Bölge Müdürü
Adnan TOSYA İdare ve Bilişim Müdürü
Çağrı Pınar YILDIZLI Mali İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü
Nejdet ORUÇ Elektrik İşletme Müdürü
Erkan ÖZKAN İmar ve Altyapı Müdürü
Enise Dilek Esen Çevre Yönetim ve Arıtma Müdürü