Bölgemiz Hakkında - ASO 2 OSB

Bölgemiz Hakkında

Bölgemizin 1/1000 ölçekli parselasyon planı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 14.10.2009 tarihinde onaylanmış ve parselasyon planının tapu kayıtlarına işlenmesini takiben ASO 2. ve 3. OSB’de 2010 yılı başından itibaren yasal olarak yapılaşma başlamıştır.

Bölgemiz toplam 15.384.238 m2 alana sahip olup 2.OSB sahasında 6.180.000 m2’de 321 adet sanayi parselinin tüm altyapısı ve tesviyesi yapılmak suretiyle inşaata hazır durumda katılımcılarımıza ve yatırımcılara sunulmuştur.

Tüm altyapı yatırımı bütün parselleri kapsayacak şekilde tamamlanan, Bölgemizde kurulu bulunan; 100 MVA elektrik gücü talep ve ihtiyaca göre 200 MVA’ya kadar yükseltilebilecek durumdadır. Doğalgaz boru hattımız 16 bar kapasitesinde olup Bölgenin tümüne doğalgaz boru hattı döşenmiştir. Bölgemizin atıksu arıtma tesisi tam kapasiteyle 7/24 esasıyla işletilmektedir.

Katılımcıların ihtiyacı olan proses suyu temini uygun koşullarda Bölgemizce gerçekleştirilmekte olup 1000 m3/gün + 1000 m3/gün kapasiteli su arıtma tesisi ile sanayicilere kaliteli ve nitelikli su arz edilmektedir. Bölgemizin iletişim ve haberleşmesi için Türk Telekom tarafından fiber optik üzerinden hizmet verilmekte ve elektrik dağıtım şebekesi fiber optik altyapı kullanılmak suretiyle Scada  (Supervisory Control And Data Acquisition-Danışmalı Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) sistemi ile 7/24 izlenebilmektedir. 321 parselin tamamının tesviyesi yapılmış inşaata hazır halde katılımcılara sunulmaktadır.

Çevreye duyarlı yeşil bir ortam oluşturmak amacıyla Bölgemizde yoğun bir çalışma yapılmış yeşil alanların %80’i ağaçlandırılmıştır. Katılımcılarımızın can ve mal güvenliği hizmetlerinin en hızlı sürede ve yerinden karşılanabilmesi amacıyla Bölgemizde ambulans, doktor ve sağlık memurundan oluşan sağlık reviri, 24 saat görev yapan itfaiye birimi, hizmet vermektedir.

Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her bölgesine karayolu ve havayolu ulaşımını sağlayan çevre ve bağlantı yollarına en kısa sürede ulaşılabilecek konumda bulunan Bölgemiz, bu yönüyle de yatırımcılar için önemli bir avantaja sahiptir.

Ankara’nın ve ülkemizin ilgili sektörlerinin önde gelen büyük ve köklü kuruluşlarının üretim, inşaat ve proje hazırlık çalışmalarının devam ettiği Bölgemiz; Ankara Sanayi Havzasında yer almaktadır. Bu sahada biri kuruluş işlemleri halen devam eden toplam 4 Organize Sanayi Bölgesi; yüzlerce sanayi tesisi, binlerce çalışanı ile sanayicilerin yatırımlarına ve üretimlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Diğer taraftan; ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi İlave Alanı yer seçimi 328 ha karma, 105 ha ihtisas olmak üzere 03.08.2012 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylanarak kesinlik kazanmış olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları 21.07.2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Son yapılan planlama sonucu ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi 1053 ha üzerinde karma ve ihtisas OSB olarak hizmet vermektedir. Bölgemizin toplam alanı 1538 ha olarak belirlenmiştir.

Bölgemizin kurulması ile ilgili çalışmaların başlatıldığı ilk günden bu güne kadar başta Müteşebbis Heyetimize, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimize olmak üzere Bölgemize hizmetleri geçenlere, bizlere inanan ve güvenen siz değerli Katılımcılarımız ile Sanayicilerimize şükranlarımızı sunarız.