ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ - ASO 2 OSB

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ

Bölgemiz ASO 2. ve 3. OSB Çevre Analiz Laboratuvarı Eğitim, Danışmanlık, Mühendislik Hizmetleri İktisadi İşletmesi  “Çevre Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerinde yapılan denetim sonucunda 09.09.2020 tarih ve Y-06/358/2020 Sayılı “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi” almıştır. TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde 16.07.2019 AB-1460-T tarih ve sayılı Akreditasyon Sertifikasını sahip olan laboratuvarımız Yeterlilik Belgesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkili laboratuvarları arasında yerini alarak çevre mevzuatı kapsamında ölçüm ve analiz hizmetleri vermeye yetkili kılınmıştır.