Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemleri yetkisi tekrar Lisans sahibi OSB’lere Verildi - ASO 2 OSB

Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemleri yetkisi tekrar Lisans sahibi OSB’lere Verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 26.07.2016 tarih, 1759 sayılı Makam Oluru ile

Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemleri yetkisi tekrar Lisans sahibi OSB’lere verilmiştir.

Buna ilişkin yazı ve “Yetkilendirme Tablosu” aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

doc00069520160811081310_001

 

 

doc00069520160811081310_002