ENERJİ VERİMLİLGİ KANUNU HAKKINDA - ASO 2 OSB

ENERJİ VERİMLİLGİ KANUNU HAKKINDA

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında yükümlü bulunan bina, endüstriyel işletme, elektrik üretim tesisi ve Organize Sanayi Bölgeleri; enerji tüketim bildirimlerini Enerji Verimliliği (ENVER) Portalı üzerinden yapmaları gerekmektedir.
Yükümlü olanların 31 Mart 2024 dönemi içerisinde bir önceki yıla ait (2023 yılı) enerji tüketim bildirimlerini yapmaları gerekmektedir.