Genel Yerleşim Planı - ASO 2 OSB

Genel Yerleşim Planı

ANKARA SANAYİ HAVZASI

ANKARA YOL HARİTASI

BÖLGE PAFTASI