İmar Planı - ASO 2 OSB

İmar Planı

Bölgemizin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 14.10.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanarak kesinlik kazanmıştır.

Çevresi ile uyumlu her türlü idari, sosyal, sportif, mesleki teknik eğitim, teknik altyapı alanları mevcut olan ağaçlandırılacak alanları ve parkları ile Başkent ANKARA’ya yakışır bir Organize Sanayi Bölgesi olarak teknik altyapısı tamamlanmış olan Bölgemize yeni yatırımcılarını heyecanla beklemektedir.

Bölgemizde değişik büyüklükte 321 adet sanayi parseli bulunmaktadır.  OSB Uygulama Yönetmeliği’ne göre; diğer OSB’lerde de olduğu gibi TAKS:0,55, E=0,70 ve Hmax=Serbesttir.

Bölgemizin kuzeydoğusunda yer alan 433 ha yüzölçümüne sahip genişleme sahasının, 328 ha Karma OSB, 105 ha İhtisas OSB olarak yer seçimi kesinleşmiş bulunmaktadır.