İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli 14.05.2024 - ASO 2 OSB

İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli 14.05.2024

Ankara Halk Sağlığı günleri kapsamında, Bakanlığımız, Halk Sağlığı GenelMüdürlüğü, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamalarını güçlendirmek, uygulamalar konusunda tüm taraflara örnek olmalarını sağlamak ve uygulamaların sürekli iyileştirilmesini desteklemek üzere 14.05.2024 tarihi saat; 10:00 da Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda, İş Sağlığı Ve Güvenliği Paneli düzenlenecektir.  Anılan tarih ve saatte yapılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Paneline, fabrikanızda  bulunan, İş Veren/İş Veren Vekili, İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları ile katılım sağlayabilirsiniz.

14.05.2024 İSG