KOBİ’ LERİN MEVCUT DURUMLARINI VE SEKTÖRÜN GELİŞİMİ HK. - ASO 2 OSB

KOBİ’ LERİN MEVCUT DURUMLARINI VE SEKTÖRÜN GELİŞİMİ HK.

KOSGEB’ İN 04.12.2020 Tarih ve E.11176 sayılı yazısı