Kümelenme Destek Programı 4. Çağrısı - ASO 2 OSB

Kümelenme Destek Programı 4. Çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ile Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, küresel ihracattan daha fazla pay alınması, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi hedefiyle 2012 yılından itibaren yürütülmekte olan Kümelenme Destek Programı kapsamında 4. Çağrıya çıkıldığı belirtilmekte olup; Çağrıya ilişkin bilgilere https://kumelenme.sanayi.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.