Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü hk. Toplantı - ASO 2 OSB

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü hk. Toplantı

Sayın Üyemiz,

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İŞKUR arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalanmış bulunmaktadır. Söz konusu Protokol ile sektörün talep ettiği niteliklerde işgücü eğitilmesi ve eğitim sonrasında kursiyerlerin en az %50’sinin istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. MEGİP çerçevesinde, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek mesleki eğitim kursları işverenin talebi doğrultusunda düzenleneceğinden, işveren kendi ihtiyaç duyduğu nitelikteki personelin yetiştirilmesini sağlayabilecektir. Ayrıca eğitici giderlerinin bir kısmı, eğitime katılacak kursiyerlerin sigorta primleri ve temrin giderleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde belirtilen mesleklerde yetkilendirmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ile brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere sınav ve belge ücreti ise İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecektir.

 

MEGİP kapsamında yapılacak olan mesleki eğitimlerin uygulama süreci, eğitim süresi, sınav ve  belgelendirme aşaması, karşılanacak giderler, kursiyerlerin istihdamı ile MEGİP’in üyelere sunacağı kazanımlar hakkında bilgi vermek amacıyla İŞKUR temsilcilerinin katılımıyla 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14:30’da Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonunda (Adres: ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Cad. No:7 Sincan/Ankara) bir toplantı düzenlenecektir. Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 8 Ekim 2018 Pazartesi gününe kadar Odamız (Deniz TUTAŞ, e-posta:deniz.tutas@aso.org.tr, Tel: 0312 417 12 00 -1323) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca toplantı öncesinde yapılacak çalışmaya ışık tutması amacıyla, toplantıya katılım sağlanmasa da aşağıda yer alan formu doldurarak yine 8 Ekim 2018 Pazartesi gününe kadar yukarıda belirtilen e-posta adresine iletmeniz hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası