MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SAYISI 100.000’E ULAŞTI - ASO 2 OSB

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SAYISI 100.000’E ULAŞTI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarından olan ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi METES’in de üyesi olduğu Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK); Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısının 100.000‘i aşması sebebiyle Merkezimize teşekkür yazısı göndermiştir.

mmm

belge_afis