Misyon ve Vizyon - ASO 2 OSB

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

Katılımcılarımıza 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında sürdürülebilir kaliteli hizmet için her türlü altyapı ve destek hizmetlerini sunan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ve karbon ayak izinin azaltılması konusunda çalışmalar yapan, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, ülke ekonomisinin kalkınmasına ve sanayinin gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, örnek bir Yeşil OSB olmayı görev edinmiştir.


Vizyonumuz;

Katılımcılarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için çalışan, sanayici sorunlarına çözüm üreten, çevre kirliliğini sıfırlamış olan, teknolojik altyapı ve destek hizmetleri açısından güçlü ve yenilikçi, kalite yönetimi ve uzman personeli ile ülke ekonomisinin kalkınmasına büyük katkıları olan, yeşil ve sürdürülebilir sanayiyi hedefleyen örnek bir OSB olmak ve sürdürülebilir kılmaktır.