Müteşebbis Heyet - ASO 2 OSB

Müteşebbis Heyet

Celal KOLOĞLU
Başkan

Yavuz IŞIK
Başkan Yardımcısı

Akman KARAKÜLAH
Başkan Yardımcısı

Mehmet OSMANBEYOĞLU
Katip Üye