OSB DAĞITIM BEDELİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME - ASO 2 OSB

OSB DAĞITIM BEDELİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde Bölgemizde Ocak 2017 tarihinden itibaren OSB dağıtım bedeli uygulamalarına ilişkin olarak, tek terimli OSB dağıtım bedeli kapsamı dışında kalan Katılımcılarımız için sanayi harici OSB dağıtım bedeli (sh): 3,504 kr/kwh olarak belirlenmiştir.

Bu tarife 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun etkinliğinin ve gereğinin sağlanması amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazılı talimatları gereğince ve diğer OSB’lerin de aynı yöndeki uygulamaları dikkate alınmak suretiyle sanayi siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen sanayiciler için geçerli olacaktır.

Katılımcılarımızın bilgilerine sunarız.