SANAYİNİN YEŞİL ROTASI HAKKINDA ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI DÜZENLENMİŞTİR. - ASO 2 OSB

SANAYİNİN YEŞİL ROTASI HAKKINDA ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI DÜZENLENMİŞTİR.

Ülkemizin taraf olduğu Paris İklim Anlaşması kapsamında, 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nı ile ülkemizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi ve artırılmasının yanı sıra bu kapsamda sürdürülebilir, yeşil ekonomiye geçişin sağlanması için önemli bir adım atılmıştır.

Ülkemizi yakından ilgilendiren yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde öncelikle Bölgemizdeki sanayicilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve yerinden desteklenmesini teminen, Bölgemizde başlatılan “Sanayinin Yeşil Rotası Projesi” kapsamında yürütülecek saha çalışmalarına ilişkin 08.02.2022 tarihinde çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.