Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yeşil Mutabakat Eylem Planı - ASO 2 OSB

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yeşil Mutabakat Eylem Planı

İklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki uluslararası düzenleme ve gelişmeler Bölgemizce yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda 5 Haziran 2021 Dünya Çevre Gününde, Katılımcılarımızın yeşil dönüşümü için, Bölgemiz ile ASOB-ÇEV İktisadi İşletmemizin işbirliğinde “SANAYİNİN YEŞİL ROTASI KAMPANYASI” başlatılmıştır. Söz konusu proje kapsamında, Bölgemizde “Ekolojik Sanayi Kültürü” oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çalışmaları ile ilgili tüm bileşenlerin yönlendirilmesini teminen “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” konulu “2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” 16.07.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan Genelge; Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi ve artırılmasının yanı sıra bu kapsamda sürdürülebilir, yeşil ekonomiye geçişin sağlanması için önemli bir adımdır.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı ayrıca yayımlanmış bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi _Yeşil Mutabakat Eylem Planı.pdf