SİMÜLASYONLU FİNANS EGİTİMİ - ASO 2 OSB

SİMÜLASYONLU FİNANS EGİTİMİ

Değerli katılımcımız,

OSBÜK ve CFO Finansal Hizmetler A.Ş iş birliğinde OSB Müdürleri, ilgili personeli ve katılımcı sanayiciler için düzenlenen Finans Eğitimleri Serisi %95 katılımcı memnuniyeti ile tamamlanmıştır. Söz konusu eğitimler sonrasında katılımcılar tarafından gelen talepler doğrultusunda, Kuruluşumuz ve CFO Finansal Hizmetler A.Ş işbirliğinde Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sertifikalı ”Simülasyonlu Finans Eğitimleri” çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

SİMÜLASYONLU FİNANS HİZMETLERİ.pdf