SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI HK. - ASO 2 OSB

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI HK.

Bölgemiz temiz su arıtma tesisi Yumuşatma sisteminde ve Ters Ozmoz sisteminde 23.10.2023-29.10.2023 tarihleri arasında bakım onarım çalışması yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar süresinde, su arıtma tesisinin durdurulması sebebiyle Su arıtma tesisi çıkış suyu değerlerinde değişkenlik olabilecektir.
Buna göre tesisinizde gerekli planlamaların yapıl sı hususunda bilgi edinilmesini rica ederiz.

Su Kirliliği Konntrolü Yönetmeliği Uygulamaları Hk.-1843