SU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIRIM İŞİ - ASO 2 OSB

SU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIRIM İŞİ

Bölgemizde Su Arıtma Tesisi Ters Ozmoz Ünitesi Kapasite Artırımı Yapım İşi ihalesi yapılacaktır. İstekliler yapım işine ilişkin ihale dosyası, 500,00 TL bedel ile Bölge Müdürlüğümüzden temin edilebilecektir.

İhale dosyasında belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanacak kapalı zarf usulü teklif dosyasının 14/07/2021 Çarşamba günü saat 13.30’e kadar Bölge Müdürlüğümüze sunulması gerekmekte olup pazarlık usulü, açık ihalemiz 14/07/2021 Çarşamba günü saat 15.00’de yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için :

Enise Dilek ESEN
Çevre Yönetim ve Arıtma Müdürü
0530 144 80 03