Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı - ASO 2 OSB

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir program olarak hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının ilk çağrı takvimi 3 Ekim 2019 tarihi itibarıyla açılmıştır. 

Ön başvurular için son başvuru tarihi olarak belirlenen 22 Kasım tarihi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 gün uzatılmıştır. Ön Başvurular 6 Aralık 2019 tarihine kadar www.hamle.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

Program tanıtım broşürü ve makine sektörü çağrısı kapsamındaki ürün listesi aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.Teknoloji Odakli Sanayi Hamlesi


Hamle Broşür.pdf

Makine Sektörü Ürün Listesi.pdf