“TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ – II” HİBE PROGRAMI - ASO 2 OSB

“TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ – II” HİBE PROGRAMI

               Ülkemizde insan gücü kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla Hayat Boyu Öğrenme süreci ile birlikte kalkınma planları ve hükümet programları doğrultusunda 2014-2018 dönemi için Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede ülke genelinde ulusal yeterliliklere göre Hayat Boyu Öğrenme programlarının güncellenmesi, yetişkinlere kariyer rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve yetişkinlerin eğitime ve istihdama erişimlerinin kolaylaştırılması için Hayat Boyu Öğrenme kurumlarının geliştirilerek kalitenin  artırılması çalışmaları yapılmaktadır.

            Hayat Boyu Öğrenme-II Hibe Programı kapsamındaki başvurumuzun neticesinde hibe onayı aldığımız ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından desteklenen ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Operasyonel sorumluluğunda olan TRH3.1.LLLII/P-03/335 sözleşme numaralı Daha Yüksek Standartlarda Hayat Boyu Öğrenme projemiz ile Bölgemizde Hayat Boyu Öğrenme kurumlarındaki insan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitim vereceğimiz 6 meslekte eğitim programların güncellenmesi, Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı Birimi oluşturularak sürekli hizmet sağlanması, yapılan çalışmaların tanıtımının ilgili kurumlara, paydaşlara ve Bölge katılımcılarımıza yapılarak AB ile uyumlu yenilikçi Hayat Boyu Öğrenme strateji ve uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında;

  1. Proje ortağı kurum ve eğitim merkezlerinde HBÖ bilgi ve yetkinliklerinin artırılması, HBÖ kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla toplam 30 personele eğitim verilecektir. Bu sayede AB ile uyumlu HBÖ stratejileri ve uygulamalarının Ankara ili içerisinde gelişmesine katkı sağlanacaktır.
  2. İş hayatının ihtiyaçlarına göre belirlenmiş, eğitim verilecek 3. Seviye 6 meslekte mevcut öğretim programları ve modüller ilgili paydaşlarla birlikte güncellenerek Ulusal Yeterliliklere uygun hale getirilecektir.
  3. Sincan Halk Eğitim Merkezi’nde 60 kadına, OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi’nde de 60 yetişkin işsize, toplam 120 kişiye , 3. Seviye 6 meslekte eğitimler verilerek yaygın eğitim imkanlarına erişimleri sağlanıp, işgücü piyasasına entegrasyonları kolaylaştırılacaktır.           5 Aylık eğitimler sonunda katılımcıların MYK tarafından akredite edilmiş merkezlerde uygulanacak sınavlar ile sertifikalandırılmaları sağlanacaktır. Sertifika almaya hak kazanan katılımcılardan 30 kişinin istihdamı için bölgedeki işletmeler ile görüşülecektir.
  4. Bölgemiz bünyesinde sürdürülebilir Kariyer Rehberliği ve Danışmanlık Merkezi kurularak, eğitim almış personeliyle birebir ya da web hizmetiyle işsizler ve işverenler olmak üzere birçok kişiye bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verilecektir.

Projemiz 30.09.2017 tarihine kadar devam edecektir. Projenin yürütülmesi ile ilgili olarak Proje Koordinatörü-Adnan TOSYA, Proje Asistanı-Dilay GÜRSOY görevlendirilmiştir.

ust

alt