KÜSİ ANKARA GURUBU BÖLGEMİZDE SANAYİCİLER İLE BULUŞTU - ASO 2 OSB

KÜSİ ANKARA GURUBU BÖLGEMİZDE SANAYİCİLER İLE BULUŞTU

KÜSİ Ankara Gurubu 08.11.2016 tarihinde Bölgemizde sanayicilerle buluştu. Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıda; Bölge Müdürümüz Sn.Ayhan ÖZER yaptığı açılış konuşmasında Bölgemizin yeni bir OSB olduğunu, Ar-Ge faaliyetlerinin bu yeni oluşumda önemli rol oynadığını, devlet destek ve teşviklerinden faydalanmak için bu tür toplantılara ve işbirliklerine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sn.Vehbi KONARILI yaptığı sunumda;

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) 2015-2018 strateji eylem planın vizyonu Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni en üst düzeyde uygulayarak ülkemizi yüksek teknoloji üssü haline getirmekolduğunu ve Ankara KÜSİ gurubu olarak bu işbirliğine büyük önem ve gönül verdiklerinden bahsetti.

Sanayi Sicil kayıtlarına göre Ankara’daki sanayici profilinden bahseden Sn. Vehbi KONARILI; 10.681 sanayiciden yalnızca 242’sinin (%2) ileri teknoloji ürettiği  2.141 ‘inin (%20) orta yüksek teknoloji geri kalanı olan  %78’nin orta düşük ve düşük teknoloji üretimi yaptığını belirtmiş , ileri teknoloji üretebilmek için 35 olan Ar-Ge Merkezinde 6.417 Ar-Ge çalışanıyla İstanbul’dan sonra çalışan sayısı olarak ikinci sırada yer almakta olduğunu ve bu sayının daha da artması gerekliliği üzerinde durmuştur.

Ülkemizi ileri teknoloji üssü haline getirmek için Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğini en üst seviyede sağlayabilmenin en kolay olduğu illerden birinin Ankara olduğunu, Türkiye’deki en çok tercih edilen üniversitelerin çoğunun Ankara’da olduğunu bu özelliği ile sanayicinin ihtiyacı olan akademisyene ulaşımının diğer illere göre daha kolay olduğunu belirtmiş ve kamu akademisyen ve sanayicilerin bir araya geldiği bu tür toplantıların sanayiciler tarafından daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek sunumunu tamamlamıştır.

Ardından AR-GE Reform Paketi hakkında Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sn.Emin CANDANSAYAR, KOSGEB Destekleri hakkında OSTİM Müdürü Sn.Köksal ÖZEN, Kalkınma Ajansı destekleri hakkında Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Sn.Nedim SÖZEN, TÜBİTAK destekleri hakkında  Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Sn.Metin SALAMCI, Kredi Garanti Fonu destekleri hakkında KGF OSTİM Müdürü Sn.Ahmet Taner ÇETİNER ve İyi Uygulama Örnekleri hakkında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sn.Mükerrem ŞAHİN‘in yaptıkları sunumda Devlet destek ve teşvikleri anlatıldı.

Soru ve cevaplarla devam eden toplantı , Bölge Müdürümüz Sn.Ayhan ÖZER’e KÜSİ faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı KÜSİ Ankara Gurubu adına Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sn.Vehbi KONARILI’nın  teşekkür plaketi vermesiyle sona ermiştir.

kusi-1kusi-5kusi-2 kusi-3  kusi-6 kusi-7 kusi-8 kusi-4