YERLİ MALI MEVZUATLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER - ASO 2 OSB

YERLİ MALI MEVZUATLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlügü’nün 18.12.2020 tarih E.2144419 sayılı yazısı.

Duyuruya ilişkin ekler Linktedir.