YEŞİL DÖNÜŞÜM FARKINDALIK TOPLANTISI - ASO 2 OSB

YEŞİL DÖNÜŞÜM FARKINDALIK TOPLANTISI

Sayın Katılımcımız,

 

Ankara Kalkınma Ajansı, Avrupa Yeşil Mutabakatına adaptasyon sürecine katkı sağlamak, Yeşil Dönüşümü desteklemek ve kurumların rekabet edebilirliklerini arttırmak amacı ile Yeşil Dönüşüm Farkındalık Toplantısı organize etmektedir. Toplantıda aynı zamanda bu alanda mevcut ve planlanan destekler hakkında da bilgi verilecektir.

Toplantı yeri: ASO 2. OSB Konferans Salonu

Toplantı Tarih ve Saati: 30.05.2022/ 10.00-12.00

Toplantıda ele alınacak konular:

  • Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Olası Etkileri,
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,
  • Döngüsel Ekonomi, Kaynak Verimliliği,
  • Sürdürülebilirlik Raporlamalarıdır.