YEŞİL OSB BİLGİLENDİRMESİ HAKKINDA - ASO 2 OSB

YEŞİL OSB BİLGİLENDİRMESİ HAKKINDA

SAYIN KATILIMCIMIZ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü iş birliği ile hazırlanan Yeşil OSB Belgelendirme Başvuru Rehberi Temmuz 2023 tarihinde yayımlanmıştır. Yeşil OSB uygulamasının amacı, ülkemizde yer alan organize sanayi bölgelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “Sürekli Gelişim” prensibi benimsenerek uluslararası standartlara ulaştırmaktır.

Yeşil OSB Belgelendirmesi ile OSB’nin yönetimsel ve izlemeye ilişkin performansının artırılması, su, atık su, atık ve kaynakların yönetimi için sürdürülebilir araçlar sağlanması ve OSB’lerin ayak izlerini en aza indirerek çevresel performanslarının artırılması, iklim değişikliği sorunları ile çevre üzerindeki yerel ve küresel etkilerin ele alınması, işçi hakları ve çalışma koşulları, cinsiyet, topluluk diyaloğu, arazi edinimi ve sosyal altyapı dahil olmak üzere toplumun ve çalışanların ihtiyaçlarını ele alarak sosyal performansın iyileştirilmesi, OSB yöneticileri ve işletme sahipleri için ekonomik performansın artırılması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Yeşil OSB uygulamasına dahil olmak amacıyla ön kriterler ve performans göstergeleri (10 adet ekonomik, 6 adet sosyal, 5 adet yönetimsel ve 17 adet çevresel) tanımlanmış ve ekte sizlerle paylaşılmıştır.

Bölgemiz, ilgili Belgelendirmenin sağlanabilmesi için düzenli aralıklarla TSE tarafından denetlenecektir. Denetimler sırasında; siz katılımcı firmalarımızı da ilgilendiren belgeler kanıt doküman olarak kullanılacaktır. Yeşil OSB Belgelendirme sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi için ilgili belgeler 6 aylık pe i otlarda sizlerden talep edilerek kontrolü gerçekleştirilecektir. İş birliğiniz için teşekkür eder, Yeşil OSB Belgelendirme süreci ile ilgili bilgilerinizi rica ederiz.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.