Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan Parselasyon Planı Hakkında - ASO 2 OSB

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan Parselasyon Planı Hakkında

         Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesine ait Bakanlığımızca 16.01.2024 tarihinde onaylanan imar planı değişikliğine göre hazırlanan, Ankara ili, Sincan İlçesi, Temelli-Türkobası Mahallesi, 118 ada 125, 100487 ada 10, 100493 ada 5, 100495 ada 24, 25, 35, 41, 102972 ada 26, 28, 102977 ada 1, 102978 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 102979 ada 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 31, 102981 ada 2, 6, 102982 ada 2, 3, 6, 102985 ada 1, 2, 5, 102986 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 102987 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 102988 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 102989 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 102990 ada 1, 2, 102991 ada 9, 102992 ada 12, 13, Temelli-Alcı Mahallesi 100501 ada 12, 100510 ada 4,
100511 ada 28, 100534 ada 10, 100535 ada 19 no.lu parselleri kapsayan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci madde uygulaması dosyasının onaylanması talep  edilmektedir.

Dosya incelenmiş olup; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 4’üncü, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesine istinaden 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde e-imza ile onaylanmıştır. Onaylı işleme ait bilgi ve belgeler http://sanayi.gov.tr adresinde de yayımlanmaktadır.

Duyuru tarihi  01.03.2024

Detaylı bilgiye ulaşmak için linki tıklayınız.

AS02-3OSBParselasyonPlanıPdf

EK.pdf