Haberler Archive - ASO 2 OSB

Haberler

Sayın Katılımcımız, Vakıfbank Mustafa Kemal Şubesi nezdinde yaptığımız girişimler sonucu; Bölge Müdürlüğümüz idari binası önünde (2010. Cadde üzerinde) Vakıfbank Bankomat cihazı faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bilgilerinize sunarız.  

Devamını Oku

Başkent EDAŞ’ın, Bölgesel Bakım ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında, 14.08.2017 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Bölgemizin su ihtiyacını karşılayan kuyu ve terfi merkezindeki elektrik kesintisi nedeniyle Katılımcılarımıza su temininde aksaklık yaşanmış olup, sorunun bir an önce çözümüne yönelik ilgili Kurum ve Kuruluşlarla görüşmeler devam etmektedir. Bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku

Sayın katılımcımız; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 123’üncü maddesi çerçevesinde Bölgemizce hazırlanan “ Atık Yönetimi Talimatı” yürürlüğe girmiştir. Atık Yönetim Talimatı için tıklayınız.

Devamını Oku

          Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Seyit ARDIÇ’ın yoğun girişimleri sonucu siz değerli Katılımcılarımıza daha önce bildirildiği üzere Bölgemiz iç yollarının yapımına 04 Ağustos 2017 tarihi itibariyle başlanılmıştır.                    Bölgemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Devamını Oku

       01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7033 Sayılı ‘‘Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesi ile 3093 Sayılı Kanun’un 4/2 (c) fıkrasına ‘‘sanayi sicili belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç’’ ibaresi eklenmiştir. Bu ibare ile […]

Devamını Oku

Ankara, gelişimi ve 2023 vizyonuyla birlikte sanayisiyle, üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla sanayinin başkentine doğru sağlam adımlarla ilerlemektedir.

Devamını Oku

Sayın Katılımcımız; Bölgemizin Eskişehir yoluna bağlantısını sağlayan, günümüz ihtiyaçlarına ve karayolu standartlarına uygun olarak yeniden düzenlenen güzergâha göre 35 metre genişliğinde planlanan yol çalışmaları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, hızlı ve yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Yönetim Kurulumuzun yoğun çaba ve girişimleri sonucunda başlatılan bağlantı yolu çalışmaları için başta Belediye Başkanımız Sayın İ.Melih GÖKÇEK’e ve Fen İşleri […]

Devamını Oku

Bölgemizin Eskişehir yoluna bağlantısını sağlayan Katılımcılarımızın üretimlerinin sevkinde mevcut yolun olumsuz durumu nedeniyle karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla Yönetim Kurulumuzun  yoğun ve ısrarlı girişimleri sonucunda, 35 metre genişliğinde ve yeni yol güzergahına ilişkin yol çalışması Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılmış bulunmaktadır. Bu nedenle, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Melih GÖKÇEK’e, Fen İşleri Daire Başkanı Vedat ÜÇPINAR ve […]

Devamını Oku

Bölgemizin atıksu arıtma tesisi (AAT) yapımı ve 18 ay işletilmesi işine dair ihale süreci tamamlanarak yapım işi başlatılmıştır. Fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşan arıtma tesisimizin inşaatı iş programına uygun olarak hızla devam etmekte olup tesisin Ocak 2018’ de devreye alınması planlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Proje kapsamında 2500 m3/gün […]

Devamını Oku

29 Mayıs 2017 Pazartesi gününe ait Hürriyet Gazetesi Ankara ekinde yer alan, Yenikent – Temelli Bulvarı için başlanılan yol çalışmalarına ilişkin haberi aşağıda bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku

Siemens Firmasının üretiminden kaynaklı  OG Metal Clad Hücre tedarik süresinin 4 aydan fazla olması nedeniyle; orta gerilimden enerji talebinde bulunacak Katılımcılarımızın en az 4 ay öncesinden Bölge Müdürlüğümüze bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Bölgemiz telefon talebinde bulunacak Katılımcılarımızın faaliyete geçmeden en az 2 ay öncesinden Telekom Müdürlüğü’ne müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde Telekom Müdürlüğü tarafından, altyapı olmayan bölgelerde fiber […]

Devamını Oku

Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde Bölgemizde Ocak 2017 tarihinden itibaren OSB dağıtım bedeli uygulamalarına ilişkin olarak, tek terimli OSB dağıtım bedeli kapsamı dışında kalan Katılımcılarımız için sanayi harici OSB dağıtım bedeli (sh): 3,504 kr/kwh olarak belirlenmiştir. Bu tarife 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun etkinliğinin ve gereğinin sağlanması amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazılı talimatları gereğince […]

Devamını Oku

29.12.2016 tarihinde Ankara Valisi Sayın Ercan TOPACA’nın ASO 1. OSB ziyaretinde; Sayın Valimize maiyetindeki İl Yönetiminde yer alan üst düzey yetkililere Bölgemizin Eskişehir yoluna bağlantısını sağlayan yolun can ve mal güvenliği açısından duyulan ihtiyaç ve önemi nedeniyle yapımına, İstanbul yolu ile Eskişehir yolunu birbirine bağlayacak olan çevre yolu ihale sürecine, konut alanındaki altyapı eksikliklerinin ivedilikle […]

Devamını Oku

               Ülkemizde insan gücü kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla Hayat Boyu Öğrenme süreci ile birlikte kalkınma planları ve hükümet programları doğrultusunda 2014-2018 dönemi için Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede ülke genelinde ulusal yeterliliklere göre Hayat Boyu Öğrenme programlarının güncellenmesi, yetişkinlere kariyer rehberlik […]

Devamını Oku