Hizmetlerimiz Archive - ASO 2 OSB

HİZMETLERİMİZ

2018 yılında devreye alınan, bölgemize ait mevcutta 4900 m3/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi Fiziksel Arıtma + Kimyasal Arıtma + İleri Biyolojik Arıtma (A2O) + Çamur Susuzlaştırma üniteleri ile bölgemiz katılımcılarının proses kaynaklı ve evsel kaynaklı atık sularını arıtmaktadır. Arıtılan atıksu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19 ile tanımlanan sınır değerleri sağlamak suretiyle Ankara Çayına (kuru dere yatağı) deşarj edilmektedir. Arıtma sırasında oluşan çamur, dekantörde belirli bir kuru madde içeriğine ulaştırıldıktan sonra tehlikesiz atık olarak bertaraf edilmektedir.

Arıtılmış suyun alıcı ortama deşarj standartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolü amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi tarafından otomatik olarak atanan akredite ve yetkili laboratuvar tarafından ayda 2 kez olmak üzere numune alınmakta ve kontrol edilmektedir.

Bölgemiz Atıksu Arıtma Tesisi’nin 31.03.2023 tarih ve 227047912.0.1 sayılı Çevre İzin Belgesi ile 27.02.2023 tarih ve 220 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi bulunmaktadır. Katılımcı faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular, kirletici konsantrasyonlarının Bölgemiz Atıksu Yönetim Sisteminde tanımlanan Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Standartlarını sağlaması halinde, herhangi bir ön arıtma işlemine tabi tutulmaksızın kanalizasyon sistemine bağlanmakta ve Atıksu Bağlantı İzin Belgesi düzenlenmektedir.

Atıksu arıtma tesisimiz Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında 2021 yılından beri “Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi”ne sahiptir.

2016 yılında devreye alınan 3720 m3/gün kapasiteli su arıtma tesisi, A+B+C kademelerinden oluşan Nitrat Giderim Ünitesi + Arsenik Giderim Ünitesi + Aktif Karbon Ünitesi sonrasında Yumuşatma sistemi ve 2 paralel Ters Ozmos (RO) sistemi ile yeraltı su kuyularından çekilen suları arıtarak bölgemiz katılımcılarının su ihtiyacını karşılamaktadır.

Bölgemiz su arıtma tesisi tasarımı, yeraltı su kuyularından çekilen suyun arıtılarak “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirtilen standartları sağlayacak şekilde yapılmıştır. İlgili yönetmelik kapsamında 3 aylık periyotlarda Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarına su numunesi gönderilmekte ve kontrolü sağlanmaktadır.

Ayrıca kuyulardan çekilen ve yüksek sertlik değerine sahip yeraltı suyu su arıtma tesisinde 1-10 Fr değerlerine düşürülmekte ve Katılımcılarımıza iyi kalitede su temin edilmektedir. Böylece Katılımcılarımızın temiz su hazırlama ünitelerinin işletme giderlerinde tasarruf sağlanmaktadır.

Su arıtma 3

DSC_2211 DSC_2236 DSC_2238

OSB sınırları içerisindeki mevcut tüm parsellerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak çap 40’lık HDPE boru ve vana bağlantıları mevcuttur. İsteyen her parsel sahibine OSB ‘ye vereceği dilekçe ile birlikte sözleşme karşılığında içme suyu bağlantısı yapılmaktadır.

OSB sınırları içerisindeki mevcut tüm parsellerin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak farklı çaplarda HDPE boru ve vana bağlantıları mevcuttur. İsteyen her parsel sahibine OSB ‘ye vereceği dilekçe ile birlikte sözleşme karşılığında doğalgaz bağlantısına izin verilmektedir. Doğalgaz isteyen parsel sahipleri RMS-C istasyonu kurarak doğalgazlarını kullanabilmektedir.

Bölgemizce elektrik enerjisi dağıtım politikası çerçevesinde Katılımcılarımıza yeterli miktarda, KALİTELİ, SÜREKLİ, DÜŞÜK MALİYETLİ Elektrik Enerjisi temin edilmesi her zaman önceliğimizdir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 30.04.2009 tarihinde Bölgemize “Elektrik Dağıtım Lisansı” verilmiş olup Bölgemizin elektrik dağıtım iş ve işlemleri “Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik”e göre yürütülmektedir. Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince; Bölgemizde, OSB Dağıtım Bedeli uygulanmaktadır.

Elektrik Enerjisi Dağıtmak üzere tasarlanan şebekemizin toplam kapasitesi 100 MW’dır. Bu kapasitenin ileriye dönük talepler doğrultusunda mevcut alt yapıya ilaveler yapılması ile artırılması mümkündür. Bu kapasitenin halen %10’luk kısmı kullanılmaktadır.

Kaliteli, hızlı ve her zaman erişilebilir hizmet sunumu yaklaşımı çerçevesinde tesis edilmiş olan SCADA sistemi ile Bölgemiz elektrik dağıtım şebekesi 7/24 izlenebilir durumdadır. Düzenli ve planlı yapılan bakım ve kontroller ile kesintisiz, kaliteli enerji ve hizmet sunulmaktadır.

Enerji sürekliliğinin esas alınarak oluşturulan ring sistemi sayesinde, Katılımcılarımızın tesislerinin beslendiği trafo merkezlerine iki noktadan enerji akışı sağlanmaktadır. Röleler 100 ms (saniyenin onda biri) hassasiyetle arızalara tepki vermekte ve olayları kaydetmektedir.

Metal-clad, arabalı ve vakum kesicili yüksek gerilim hücreleriyle, sistemin güvenliği ve sürekliliği en üst düzeyde sağlanmaktadır.

Elektrik enerjisinin mümkün olduğunca en uygun fiyat ve koşullarında tedarik edilerek Katılımcılarımıza sunulması her zaman önceliğimizdir. Bu amaçla; yeraltı OG kabloları ile 3,1 km’lik yedekli hat Bölgemiz tarafından tesis edilmiştir. Katılımcılarımızdan alınan iletim bedeli beyan ettikleri değil, tükettikleri güç üzerinden alınmaktadır.

Bölge sınırlarımız içerinde bulunan 3 adet nizamiye ve kuyular bölgesinde sabit nokta güvenliği sağlanırken belli saat aralıklarında tüm Bölge ve sınırlarımız devriye atılarak özel güvenlik şirketinden hizmet satın alma yöntemiyle sağlanmaktadır.

Katılımcılarımıza ait tesisler ile çalışanlarının can ve mal güvenliğinin korunması açısından Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Bölgemiz arasında düzenlenen protokol çerçevesinde işletilmek üzere Müteşebbis Heyetimizin onayı ile Bölgemiz sahasında inşa edilen itfaiye binamız 24 saat görev yapmak üzere katılımcılarımızın ve çevre sakinlerinin hizmetine sunulmuştur.

Ayaktan tıbbi müdahalelerin yapıldığı sağlık revirimiz hafta içi 08:30-12:30 / 13:30-17:30, Cumartesi günleri 08:30 – 12:30 saatleri arasında görev yapmaktadır.

Belirtilen saatler arasında acil yardım ambulansı doktor, acil tıp teknisyeni ve şoför kadrosuyla faaliyet göstermektedir.

TEMİZLİK

Bölgemizde bulunan yol, kaldırım ve orta refüj temizliği ilgili birimlerimiz tarafından makine parkımızda bulunan ekipmanlar yardımıyla düzenli olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda yolların süpürülmesi kaldırımlarla birlikte yıkanması ve mevsimsel olarak orta refüjde bulunan Selvi ağaçların çapalanarak yabani ot temizliği yapılmaktadır.

KARLA MÜCADELE

Kış aylarında hava şartlarının Bölgemizde konumu gereği ağır geçmesine rağmen tüm yolların kardan kapanmaması ve tehlike oluşturmaması için gerektiğinde ekiplerimizi gece görevlendirerek küreme ve tuzlama çalışmamız aksatılmadan yapılmaktadır.

Bölgemizde bulunan 80 tonluk kantar, katılımcılarımıza ait araçların ya da dışarıdan gelen araçların yük tartımlarını gerçekleştirme amacıyla uygun fiyatlarla 08.00 – 19.00 saatleri arasında tartım hizmeti vermektedir.

Bölgemiz Katılımcılarına ait tesislerden kaynaklanan atıksuyun; atıksu arıtma tesisi tasarım kriterlerine göre belirlenen ve Bölgemiz Atıksu Yönetimi ile katılımcılarımıza bildirilen kanalizasyon şebekesine deşarj sınır değerlerine uygunluğunun kontrolü için çeşitli analizler Bölgemiz laboratuvarında yapılmaktadır. Atıksu numuneleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Su ve Atıksudan Numune Alma Yetki Belgesi almış personelimiz tarafından alınmakta ve Bölgemiz kimyageri tarafından analizler yapılmaktadır. Atıksu analizlerinin Bölgemizce yapılması ile Katılımcılarımızın bu husustaki maliyetleri önemli ölçüde azaltılmıştır. Atıksu laboratuvarımızda kapsam genişletilmesi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

Laboratuvar Müşteri Şikayet Formu

2021 ASO 2 OSB Fiyat Tarifesi

Türk Telekom A.Ş. tarafından kendi kaynakları ile Bölgemizde yapılan alt yapı yatırımları sayesinde kullanılmaya başlanmış olan GPON (gigabit passive optical network – pasif ekipmanla çalışan bir fttx teknolojisi) teknolojisi üzerinden Bölgemizdeki Katılımcılarımızın hizmet alması sağlanmıştır.